YETENEK AGIMIZA KATILYETENEK AGIMIZA KATIL
 

KARİYER FIRSATLARI

Departman

Araştırma ve Geliştirme

Bilgi Teknolojisi

Doktorlar için Kariyerler

Finans

Genel Müdürlük

Genel Yönetim

Global Hizmetler

Hukuk

İletişim

İnsan Kaynakları

Kalite Güvence

Kurumsal İletişim

Mühendislik

Operasyonlar

Pazarlama

Ruhsatlandırma

Sağlık Hizmetleri Uyum ve Politika

Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve Politika

Satış

Stratejik Planlama

Tasarım

Tesis Yönetimi

Öğrenci

Sektörler

yer

A.B.D.

Almanya

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Brezilya

Çek Cumhuriyeti

Çin

Ekvador

Endonezya

Filipinler

Fransa

Hindistan

Hollanda

Hong Kong

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada

Kolombiya

Kore

Lübnan

Malezya

Meksika

Mısır

Orta Doğu

Orta Doğu Avrupa

Paraguay

Peru

Polonya

Rusya ve BDT

Şili

Singapur

Slovakya

Tayland

Tayvan

Türkiye

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yeni Zelanda

İş Stratejimiz

Johnson & Johnson olarak biz, insanlar sağlığı ve sıhhatinden daha değerli ve önemli bir şeyin olmadığına inanırız. Başarımızın sürekliliği, Andımız‘ın, eşsiz stratejik ilkelerimizin ve büyümeye etki eden faktörlerin üzerine kuruludur. Çalışanlarımız ve değerlerimiz tüm bu unsurları bir arada tutar.

credo and aspiration strategic principles strategic principles

Liderlik Gerekliliklerimiz Büyüme faktörlerimizin takibinde bize rehberlik eder.

strategic principles

Liderlik Gereklilikleri’mize göre, elde ettiğimiz sonuçlar kadar bu sonuçları nasıl elde ettiğimiz de önemlidir.

Tüm şirketlerimizde bu Stratejik Çerçeve’nin devamlılığı ve uygulanması, dünyanın her yerindeki çalışanlarımızın kariyer gelişimi açısından öngörülebilir bir model oluşturur.

 
Back to Top