YETENEK AGIMIZA KATILYETENEK AGIMIZA KATIL
 

KARİYER FIRSATLARI

Departman

Araştırma ve Geliştirme

Bilgi Teknolojisi

Doktorlar için Kariyerler

Finans

Genel Müdürlük

Genel Yönetim

Global Hizmetler

Hukuk

İletişim

İnsan Kaynakları

Kalite Güvence

Kurumsal İletişim

Mühendislik

Operasyonlar

Pazarlama

Ruhsatlandırma

Sağlık Hizmetleri Uyum ve Politika

Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve Politika

Satış

Stratejik Planlama

Tasarım

Tesis Yönetimi

Öğrenci

Sektörler

yer

A.B.D.

Almanya

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Brezilya

Çek Cumhuriyeti

Çin

Ekvador

Endonezya

Filipinler

Fransa

Hindistan

Hollanda

Hong Kong

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada

Kolombiya

Kore

Lübnan

Malezya

Meksika

Mısır

Orta Doğu

Orta Doğu Avrupa

Paraguay

Peru

Polonya

Rusya ve BDT

Şili

Singapur

Slovakya

Tayland

Tayvan

Türkiye

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yeni Zelanda

Ruhsatlandırma’da Kariyer

Günümüzün değişken sağlık sektörü ortamı, ruhsatlandırma profesyonellerinin karşısına heyecan verici zorluklar çıkarmaktadır. Johnson & Johnson Grup Şirketleri bünyesindeki ruhsatlandırma profesyonelleri, karmaşık bir politika ortamını şekillendirmek üzere kamu kurumlarıyla sektör liderlerini bir araya getiren üst düzey forumlara katılma fırsatı bulurlar. Global politikaya bakış açıları ve pazarlara ve müşterilere yönelik yerel yaklaşımları ile ruhsatlandırma uzmanları, müşterilerinin, sektördeki meslektaşlarının ve ruhsatlandırma ortaklarının güvenini kazanır ve onlar üzerinde etki bırakırlar.

Şirketlerimizde çalışan ruhsatlandırma profesyonelleri faaliyetlerimizin, ürünlerle ilgili tüm mevzuata uyumlu olmasını sağlarken müşterilerimizi korumaya büyük önem verirler. Klinik araştırma tasarımı ve pazara sunma öncesi onaylar konusunda Ar-Ge ekipleri ile iş birliği yapar, işleme ve etiketlendirme aşamalarında üretim ekipleriyle bağlantı halinde olur ve ürün konumlandırma ve pazarlama vaatleri konusunda satış ve pazarlama ekipleriyle birlikte çalışırlar. Ayrıca yan etkilerin takibi ve ekipman imhasında da görev alırlar.

Ruhsatlandırma profesyonelleri, şirketlerimize yasal gereksinimler konusunda danışmanlık vermek ve mevzuatı işe uygun şekillendirmek için analitik becerilerini kullanırlar. Ürün yaşam döngüsünün her aşamasında görev aldıklarından, hastaların ve tüketicilerin sağlık ve mutluluklarını arttıran yenilikçi fikirlere, ürün geliştirmelerine ve hizmet modellerine katkıda bulunmak için çok sayıda fırsat bulurlar.

Ruhsatlandırma profesyonelleri, şirket faaliyetlerimiz ve ürün yaşam döngülerine dair sahip oldukları geniş bakış açıları sayesinde kariyerlerini, bireysel ilgi ve hedefleri yönünde sürdürmek için pek çok kariyer fırsatı yakalarlar.

 
Back to Top