YETENEK AGIMIZA KATILYETENEK AGIMIZA KATIL
 

KARİYER FIRSATLARI

Departman

Araştırma ve Geliştirme

Bilgi Teknolojisi

Doktorlar için Kariyerler

Finans

Genel Müdürlük

Genel Yönetim

Global Hizmetler

Hukuk

İletişim

İnsan Kaynakları

Kalite Güvence

Kurumsal İletişim

Mühendislik

Operasyonlar

Pazarlama

Ruhsatlandırma

Sağlık Hizmetleri Uyum ve Politika

Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve Politika

Satış

Stratejik Planlama

Tasarım

Tesis Yönetimi

Öğrenci

Sektörler

yer

A.B.D.

Almanya

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Brezilya

Çek Cumhuriyeti

Çin

Ekvador

Endonezya

Filipinler

Fransa

Hindistan

Hollanda

Hong Kong

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada

Kolombiya

Kore

Lübnan

Malezya

Meksika

Mısır

Orta Doğu

Orta Doğu Avrupa

Paraguay

Peru

Polonya

Rusya ve BDT

Şili

Singapur

Slovakya

Tayland

Tayvan

Türkiye

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yeni Zelanda

Araştırma ve Geliştirme’de Kariyer

Çok sayıda şirketimizdeki Ar-Ge profesyonellerinin, çığır açan ilaçlar, tıbbi teknolojiler ve insan hayatını değiştiren tüketici sağlık çözümlerinin keşfedilmesinde ve geliştirilmesinde öncü rolleri bulunmaktadır. Ar-Ge ekibi üyeleri, her aşamada ürün inovasyonu geliştirmeye odaklanır. Çözümlerimizi ve dünyamızı geleceğin sağlık hizmetlerine entegre etmek için gelişen teknolojiler, sağlam bilimsel ilkeler ve etkili tasarım ve geliştirme süreçleri uygularlar. Ayrıca alanlarında lider bazı organizasyonlarla birlikte çalışma fırsatı bulurlar.

Pek çok Ar-Ge ekibi üyesi fonksiyonlar arası ekipler halinde keşif, ürün geliştirme ya da klinik araştırma disiplinlerine katılır. Bazıları da etkili ilaçları, cihazları ya da tüketici sağlığı ürünlerini ticarileştirme metotlarını araştırır. Ayrıca çalışmalarıyla ilgili bilimsel makaleler ve dergi makaleleri yayınlama fırsatları bulurlar. Odak noktaları ister malzeme bilimleri ve mühendislik, ister biyolojik bilimler, ister ilaç endüstrisi olsun, çalışmaları dünyanın her yerindeki insanların yaşam kalitesi üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir.

Tüm Grup Şirketlerimizde hem yapısal hem de gelişim programları çerçevesinde kariyer gelişimi ve ilerlemesi desteklenmektedir. Ekip üyeleri, belirli bilimsel disiplinlerde etki alanı yaratmak veya ekip liderliği yoluyla etki alanlarını genişletmek için pek çok fırsat bulurlar. Kariyer basamaklarımız, teknik ya da idari pozisyonlarda dinamik gelişimi destekler.

Gelişim platformları ile kardiyoloji, onkoloji, diyabet ve kadın sağlığı gibi tedavi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerimiz arasındaki uyum sayesinde Ar-Ge profesyonellerimiz, tek bir işteki deneyimleri ve başarılarıyla, diğer Johnson & Johnson şirketlerinde ya da iş alanlarında kariyer fırsatları yakalayabilirler.

 
Back to Top